Why Groups Go to Extremes (2019)

Why Groups Go to Extremes (2019)

ชวนคิดเรื่องแบ่งฝ่าย : ว่าด้วยการรวมกลุ่มและความสุดโต่ง


Detail

Author: Cass R. Sunstein

Translators:
Netiwit Chotiphatphaisal and Chayangkul Pethpunya

1st Edition — April 2019

ISBN: 9786168209035