โฉมหน้า ส. ศิวรักษ์ (2013)

(Sulak Sivaraksa, Revealed)

Editor: Netiwit Chotiphatphaisal

1st Edition — 2013